គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​បញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសដំណើរ និង ការបញ្ចប់ការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ |
    រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​បញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសដំណើរ និង ការបញ្ចប់ការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​បញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសដំណើរ និង ការបញ្ចប់ការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស

    អត្ថបទទាក់ទង