គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    [វីដេអូ] ក្រុមជនក្បត់ជាតិ កំពុងកេងចំណេញនយោបាយអំឡុងពេលជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ |
    [វីដេអូ] ក្រុមជនក្បត់ជាតិ កំពុងកេងចំណេញនយោបាយអំឡុងពេលជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ [វីដេអូ] ក្រុមជនក្បត់ជាតិ កំពុងកេងចំណេញនយោបាយអំឡុងពេលជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

    អត្ថបទទាក់ទង