គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ(អាយុ១២ ដល់១៧ឆ្នាំ) ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ នៃខណ្ឌទាំង១៤

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ |
  មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ(អាយុ១២ ដល់១៧ឆ្នាំ) ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ នៃខណ្ឌទាំង១៤ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ(អាយុ១២ ដល់១៧ឆ្នាំ) ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ នៃខណ្ឌទាំង១៤

  ភ្នំពេញ​៖ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បាន​ចេញសេចក្ដីប្រកាសមួយ ដោយបានបង្ហាញនូវទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩​ ជូន​ដល់កុមារ និងយុវវ័យ​ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ​ ដល់ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ នៃខណ្ឌទាំង១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

  ការរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារកុមារ និងយុវវ័យ​ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ​ ដល់ ១៧ឆ្នាំ នេះនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់៖

  • ដូសទី១– ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
  • ដូសទី២– ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

  សូមបញ្ជាក់ថា​ ការរៀបចំទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ គឺសម្រាប់ចាក់ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ​ ជាកូនចៅមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ​ ដល់ ១៧ឆ្នាំ៕

  អត្ថបទទាក់ទង