គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ ​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ ​ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល ​ការ​អនុវត្ដ​ ​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ទៅ​នឹង​ច្បាប់ ​ស្ដីពី​គណនេយ្យ ​និង​សវនកម្ម

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |
  ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ ​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ ​ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល ​ការ​អនុវត្ដ​ ​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ទៅ​នឹង​ច្បាប់ ​ស្ដីពី​គណនេយ្យ ​និង​សវនកម្ម ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ ​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ ​ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល ​ការ​អនុវត្ដ​ ​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ទៅ​នឹង​ច្បាប់ ​ស្ដីពី​គណនេយ្យ ​និង​សវនកម្ម

  ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ បាន​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ ​ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល ​ការ​អនុវត្ដ​ ​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ទៅ​នឹង​ច្បាប់ ​ស្ដីពី​គណនេយ្យ ​និង​សវនកម្ម។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​សារាចរ​ណែនាំ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០២០​កន្លងទៅ​។

  សារាចរណែនាំនេះធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ទុក​លទ្ធភាព ​និង​ពេល​វេលា ​ឲ្យ​បាន​សម​ស្រប ​ដល់​វិស័យ​ឯកជន ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ខ្លួន​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​ គណនេយ្យ ​និង​សវនកម្ម ​និង​លិខិត​បទ​ដ្ឋាន​ គតិ​យុត្ត​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាធរមាន​៕

  ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង