គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ស្ត្រីខ្មែរមួយរូប និពន្ធអំពីខ្សែជីវិតពិត ការតស៊ូ និងទុក្ខវេទនា ជាមួយកូនតូចៗ ៧នាក់ក្នុងបន្ទុក នៅក្រោម និងក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់ ពួកខ្មែរក្រហម

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |
  ស្ត្រីខ្មែរមួយរូប និពន្ធអំពីខ្សែជីវិតពិត ការតស៊ូ និងទុក្ខវេទនា ជាមួយកូនតូចៗ ៧នាក់ក្នុងបន្ទុក នៅក្រោម និងក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់ ពួកខ្មែរក្រហម ស្ត្រីខ្មែរមួយរូប និពន្ធអំពីខ្សែជីវិតពិត ការតស៊ូ និងទុក្ខវេទនា ជាមួយកូនតូចៗ ៧នាក់ក្នុងបន្ទុក នៅក្រោម និងក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់ ពួកខ្មែរក្រហម

  ស្ត្រីខ្មែរមួយរូប និពន្ធអំពីខ្សែជីវិតពិត ការតស៊ូ និងទុក្ខវេទនា ជាមួយកូនតូចៗ ៧នាក់ក្នុងបន្ទុក នៅក្រោម និងក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់ ពួកខ្មែរក្រហម

  Posted by សំឡេងសន្តិភាព Voice Of Peace on Sunday, 20 September 2020

   

  អត្ថបទទាក់ទង