គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  តំណាងកម្ពុជាប្រចាំUN ថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ ៣៣លើក ពីកិច្ចប្រឹងប្រែង និងវឌ្ឍនភាពលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២​ |
  តំណាងកម្ពុជាប្រចាំUN ថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ ៣៣លើក ពីកិច្ចប្រឹងប្រែង និងវឌ្ឍនភាពលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តំណាងកម្ពុជាប្រចាំUN ថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ ៣៣លើក ពីកិច្ចប្រឹងប្រែង និងវឌ្ឍនភាពលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

  ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុង​ហ្សឺណែវ បានចូលរួមឡើងថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ ៣៣លើក ដោយបានបង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែង និងវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជា លើវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុង​កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ​សហប្រជាជាតិលើកទី៤៩ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ។

  ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ​ បាន​បញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី៤៩ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់ពីបាន​រៀបចំ​កិច្ច​សន្ទនា​អន្តរ​សកម្ម​ជាមួយ​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស តាមប្រធានបទ និងប្រទេសជាក់លាក់ចំនួន ៤១ កិច្ចពិភាក្សាទូទៅចំនួន០៩ និង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាក្រុមចំនួន៨ ព្រមទាំងបាន​អនុម័តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតាមប្រធានបទ និង​ប្រទេស​ជាក់លាក់ សរុបចំនួន៣៥។

  ក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល៥សប្ដាហ៍ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ បាន​ចូលរួមឡើងថ្លែងបទអន្តរាគមន៍សរុប ៣៣លើក បង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសមិទ្ធផល និងវឌ្ឍនភាពក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាប់ គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង របស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ប្រភេទ មានដូចជា សិទ្ធិពលរដ្ឋ នយោបាយ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ រួមទាំងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍។

   

  អត្ថបទទាក់ទង