គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រៀម និងការឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ |
    ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រៀម និងការឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រៀម និងការឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់

    ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រៀម និងការឆ្លើយតប​នៅពេលមាន​គ្រោះទឹកជំនន់។

    អត្ថបទទាក់ទង