គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ប្រកាសគាំទ្រ​ការអនុម័ត​របស់​រដ្ឋសភា​លើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា​ លើក​ទី​១០

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ |
  គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ប្រកាសគាំទ្រ​ការអនុម័ត​របស់​រដ្ឋសភា​លើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា​ លើក​ទី​១០ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ប្រកាសគាំទ្រ​ការអនុម័ត​របស់​រដ្ឋសភា​លើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា​ លើក​ទី​១០

  ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ​បានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដោយ​ប្រកាស​គាំទ្រ ការអនុម័ត​របស់​រដ្ឋសភាជាតិលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា ដើម្បីបម្រើផល​ប្រយោជន៍ជាតិ។

  គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ យល់ឃើញថា ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី១០នេះ ជាការលើក​កម្ពស់​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងស្របទៅតាមគោលការណ៍របបសភានិយម។

  សូមបញ្ជាក់ថា រដ្ឋសភាកម្ពុជាបាន​អនុម័ត​ទាំង​ស្រុង​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ​ស្តីពី​ការ​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​មាត្រា១៩ ថ្មី(មួយ) មាត្រា៨៩ មាត្រា៩៨ថ្មី មាត្រា ១០២ថ្មី មាត្រា១១៩ថ្មី (មួយ) និងមាត្រា១២៥ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រា ៣ថ្មី និងមាត្រា ៤ថ្មី នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសំឡេង ១០៥លើ១០៦សំឡេង ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧ នីតិកាលទី៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕