គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិត ឆ្នាំ២០២៣

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |
  លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិត ឆ្នាំ២០២៣ លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិត ឆ្នាំ២០២៣

  ភ្នំពេញ៖ នៅ​ទីស្តីការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុម​​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំទី២ បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ដើម្បី​ពិភាក្សា​​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិតផ្នែក​វាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិត​ស្បែក​ជើង និង​ផលិតផលិត​ផល​ធ្វើ​ដំណើរ​និងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

  កិច្ចប្រជុំបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

  ១- បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្ថិតិសំខាន់ៗ សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើជាមូលដ្ឋាន ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​លក្ខណ​វិនិច្ឆ័យ ទាំង៧ ដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់​ក្នុង​ការ​ចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ផ្នែក​វាយ​នភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិត ផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៣។

  ២- បានស្តាប់គោលជំហរពីតំណាងភាគីនីមួយៗទៅលើបម្រែបម្រួលលក្ខណវិនិច្ឆ័យបែបសង្គម (ស្ថានភាពគ្រួសារ អត្រាអតិផរណា និងការចំណាយក្នុងការរស់នៅ) និ​ង​លក្ខណ​វិនិច្ឆ័យ​បែប​សេដ្ឋកិច្ច (ផលិតភាព ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ ប្រទេស ស្ថានភាពទីផ្សារការងារ និងកម្រិត​ចំណេញ​របស់វិស័យ) ប៉ុន្តែភាគីតំណាងនិយោជក និងភាគីតំណាងកម្មករ និយោជិត មិន​ទាន់​អាច​បញ្ជាក់បាននូវតួលេខដែលជាគោលជំហរផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅឡើយ ដោយ​ស្នើ​សុំ​ប្រជុំ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់ ខ្លួនម្តងទៀតសិន។

  ៣- នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី២៤, ទី៣១ ខែសីហា, ទី៧, ទី១៤, ទី២២ និងទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

   

  អត្ថបទទាក់ទង