គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ គូសបញ្ជាក់អំពីមោទកភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រែក្លាយជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |
    ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ គូសបញ្ជាក់អំពីមោទកភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រែក្លាយជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ គូសបញ្ជាក់អំពីមោទកភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រែក្លាយជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

    ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ អ៊ុច បូររិទ្ធ វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងគូសបញ្ជាក់អំពីមោទកភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រែក្លាយជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

    អត្ថបទទាក់ទង