គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  គ.ជ.ប ៖ រយៈពេល ៣៩ថ្ងៃ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតថ្មីចំនួន ៤៩៨.៣០០ នាក់

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ |
  គ.ជ.ប ៖ រយៈពេល ៣៩ថ្ងៃ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតថ្មីចំនួន ៤៩៨.៣០០ នាក់ គ.ជ.ប ៖ រយៈពេល ៣៩ថ្ងៃ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតថ្មីចំនួន ៤៩៨.៣០០ នាក់

  ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានបញ្ជាក់ថា រយៈពេល ៣៩ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ដល់ត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ មានប្រជាពលរដ្ឋ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី មានចំនួន  ៤៩៨.៣០០ នាក់។

  អ្នកដែលនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត មានចំនួន ២១៧.០៨៨ នាក់។ អ្នកដែលបាន​កែតម្រូវ​ទិន្នន័យ មានចំនួន ៥១.៥២២ នាក់។ អ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំ សង្កាត់ថ្មី មានចំនួន ១៤៣.៧១២ នាក់។

  អត្ថបទទាក់ទង