គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ដំណឹង!! មន្ទីរសាធារណការខេត្ត​បាត់ដំបង​ សម្រេចផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​រថយន្ត​ធុនធំ​គ្រប់​ប្រភេទ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវជាតិលេខ៥ និង​ផ្លូវ​ខេត្ត​ចំនួន​៣ផ្សេងទៀត​ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ |
  ដំណឹង!! មន្ទីរសាធារណការខេត្ត​បាត់ដំបង​ សម្រេចផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​រថយន្ត​ធុនធំ​គ្រប់​ប្រភេទ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវជាតិលេខ៥ និង​ផ្លូវ​ខេត្ត​ចំនួន​៣ផ្សេងទៀត​ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​ ដំណឹង!! មន្ទីរសាធារណការខេត្ត​បាត់ដំបង​ សម្រេចផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​រថយន្ត​ធុនធំ​គ្រប់​ប្រភេទ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវជាតិលេខ៥ និង​ផ្លូវ​ខេត្ត​ចំនួន​៣ផ្សេងទៀត​ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​

  មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង ជូនដំណឹងពីការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នរថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់៖
  – ផ្លូវជាតិលេខ ៥
  – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧០ (បំបែកផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ ដល់អាងកំពីងពួយ)
  – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩សេ (បំបែកផ្លូវជាតិលេខ ៥៧បេ បវេល ដល់ អូរស្ងួត)
  – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩បេ១ (បំបែកផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩បេ ដល់ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧០)
  ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង។

  អត្ថបទទាក់ទង