គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ប្រទេសកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលវិសម្ពាធទាប ព្យុះទី ១៨ បណ្ដាលឲ្យខេត្តមួយចំនួនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលាយឡំនឹងខ្យល់

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ |
  ប្រទេសកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលវិសម្ពាធទាប ព្យុះទី ១៨ បណ្ដាលឲ្យខេត្តមួយចំនួនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលាយឡំនឹងខ្យល់ ប្រទេសកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលវិសម្ពាធទាប ព្យុះទី ១៨ បណ្ដាលឲ្យខេត្តមួយចំនួនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលាយឡំនឹងខ្យល់

  សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិមយ

   

  អត្ថបទទាក់ទង