គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  [វីដេអូ] រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌៖ ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវវាចាកអគតិធម៌ទាំង៤ និងប្រកាន់ភ្ជាប់សុគតិធម៌ទាំង៥ នោះនឹងធានាបាននូវការកាត់ក្ដីដោយមិនលំអៀង

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
  [វីដេអូ] រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌៖ ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវវាចាកអគតិធម៌ទាំង៤ និងប្រកាន់ភ្ជាប់សុគតិធម៌ទាំង៥ នោះនឹងធានាបាននូវការកាត់ក្ដីដោយមិនលំអៀង [វីដេអូ] រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌៖ ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវវាចាកអគតិធម៌ទាំង៤ និងប្រកាន់ភ្ជាប់សុគតិធម៌ទាំង៥ នោះនឹងធានាបាននូវការកាត់ក្ដីដោយមិនលំអៀង

  ឯកឧត្ដម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថា ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវវាចាកអគតិធម៌ទាំង៤ និងប្រកាន់ភ្ជាប់សុគតិធម៌ទាំង៥ នោះនឹងធានាបាននូវការកាត់ក្ដីដោយមិនលំអៀង ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌មិនខាន។

  # ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា ទាំងអស់៖

  * គប្បីវាចាក« អគតិធម៌ ទាំង៤ » :

  ១.ឆន្ទាគតិ ,២.ទោសាគតិ ,៣.ភយាគតិ ,៤.មោហាគតិ ។

  * គប្បីប្រកាន់យក« សុគតិធម៌ទាំង ៥ » :

  ១.វិរិយសម្បយុត្តិ ,២.សុចរិតយុត្តិធម៌ ,៣.បញ្ញត្តិគារវោ

  ៤.សមទណ្ឌោ ,៥.បញ្ញាវុធវិនិច្ឆ័យ៕

  អត្ថបទទាក់ទង