គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អំពាវនាវ​ឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាពសង្គម គម្លាតបុគ្គល​ និង​អនុវត្តអនាម័យដៃស្អាតជានិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការចម្លង​វីរុស​កូវីដ​១៩​ ក្នុងសហគមន៍ នៅកម្ពុជា

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អំពាវនាវ​ឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាពសង្គម គម្លាតបុគ្គល​ និង​អនុវត្តអនាម័យដៃស្អាតជានិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការចម្លង​វីរុស​កូវីដ​១៩​ ក្នុងសហគមន៍ នៅកម្ពុជា ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អំពាវនាវ​ឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាពសង្គម គម្លាតបុគ្គល​ និង​អនុវត្តអនាម័យដៃស្អាតជានិច្ច ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការចម្លង​វីរុស​កូវីដ​១៩​ ក្នុងសហគមន៍ នៅកម្ពុជា

    អត្ថបទទាក់ទង