គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកដំណើរការសាលារៀន AIS សាខាម៉ៅសេទុង និងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាម៉ៅសេទុង បណ្ដោះអាសន្ន

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកដំណើរការសាលារៀន AIS សាខាម៉ៅសេទុង និងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាម៉ៅសេទុង បណ្ដោះអាសន្ន ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកដំណើរការសាលារៀន AIS សាខាម៉ៅសេទុង និងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាម៉ៅសេទុង បណ្ដោះអាសន្ន

    អត្ថបទទាក់ទង