គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំពីវិធានការពង្រឹងអនុវត្តអនាម័យបន្ថែម ពិសេសនៅតាមផ្សារទំនើប ធនាគារ និងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំពីវិធានការពង្រឹងអនុវត្តអនាម័យបន្ថែម ពិសេសនៅតាមផ្សារទំនើប ធនាគារ និងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំពីវិធានការពង្រឹងអនុវត្តអនាម័យបន្ថែម ពិសេសនៅតាមផ្សារទំនើប ធនាគារ និងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ

    សេចក្ដីណែនាំ​របស់ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ស្ដីពី ការ​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធាន​ការ​អនាម័យ​បន្ថែម​ និង​ជាពិសេស​នៅ​តាម​ផ្សារទំនើប ធនាគារ​ និង​កន្លែង​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ

    អត្ថបទទាក់ទង