គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដីពី​ការដាក់​ ការទទួល​ និ​ងការ​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នៃ​ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដីពី​ការដាក់​ ការទទួល​ និ​ងការ​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នៃ​ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​ សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដីពី​ការដាក់​ ការទទួល​ និ​ងការ​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នៃ​ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​

     

    អត្ថបទទាក់ទង