គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងសុខាភិបាល៖ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ មិនមានករណីជំងឺផ្ដាសាយធំ ដែលមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ទេ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួងសុខាភិបាល៖ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ មិនមានករណីជំងឺផ្ដាសាយធំ ដែលមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ទេ ក្រសួងសុខាភិបាល៖ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ មិនមានករណីជំងឺផ្ដាសាយធំ ដែលមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ទេ

    សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​តាម​ដាន​សុខភាព​អ្នកជាប់​ឃុំ​ឃាំង​នៅក្នុង​បរិបទ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩។

    អត្ថបទទាក់ទង