គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការការពារការចម្លងបន្តពីការផ្ទុះនូវការឆ្លងវីរុសកូវីដដ១៩ នៅខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការការពារការចម្លងបន្តពីការផ្ទុះនូវការឆ្លងវីរុសកូវីដដ១៩ នៅខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការការពារការចម្លងបន្តពីការផ្ទុះនូវការឆ្លងវីរុសកូវីដដ១៩ នៅខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ

    អត្ថបទទាក់ទង