គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ណែនាំ​ពីវិធាន​ការការពារការចម្លង​វីរុស​កូវីដ១៩​ នៅក្នុង​សហគមន៍​ ក្នុងអំឡុង​ពេល​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សាកល​

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ណែនាំ​ពីវិធាន​ការការពារការចម្លង​វីរុស​កូវីដ១៩​ នៅក្នុង​សហគមន៍​ ក្នុងអំឡុង​ពេល​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សាកល​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ណែនាំ​ពីវិធាន​ការការពារការចម្លង​វីរុស​កូវីដ១៩​ នៅក្នុង​សហគមន៍​ ក្នុងអំឡុង​ពេល​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សាកល​

     

    អត្ថបទទាក់ទង