គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    លទ្ធផល នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​-វៀតណាម​ លើក​ទី​១៨ ​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សេដ្ឋកិច្ច​ វប្បធម៌ ​វិទ្យាសាស្ត្រ និ​ង​បច្ចេកវិទ្យា ថ្ងៃទី​២២ធ្នូ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    លទ្ធផល នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​-វៀតណាម​ លើក​ទី​១៨ ​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សេដ្ឋកិច្ច​ វប្បធម៌ ​វិទ្យាសាស្ត្រ និ​ង​បច្ចេកវិទ្យា ថ្ងៃទី​២២ធ្នូ លទ្ធផល នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​-វៀតណាម​ លើក​ទី​១៨ ​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សេដ្ឋកិច្ច​ វប្បធម៌ ​វិទ្យាសាស្ត្រ និ​ង​បច្ចេកវិទ្យា ថ្ងៃទី​២២ធ្នូ

    នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​ នៃ​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ ចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​លទ្ធផល នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​-វៀតណាម​ លើក​ទី​១៨ ​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សេដ្ឋកិច្ច​ វប្បធម៌ ​វិទ្យាសាស្ត្រ និ​ង​បច្ចេកវិទ្យា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០២០​ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​។

    អត្ថបទទាក់ទង