គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​អំពីវិធានការ​បន្ថែម​ ដើម្បី​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់​ៗ និង​ការស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្រោយ​វិបត្តិកូវីដ​១៩

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​អំពីវិធានការ​បន្ថែម​ ដើម្បី​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់​ៗ និង​ការស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្រោយ​វិបត្តិកូវីដ​១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​អំពីវិធានការ​បន្ថែម​ ដើម្បី​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់​ៗ និង​ការស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្រោយ​វិបត្តិកូវីដ​១៩

    ភ្នំពេញ​៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បាន​ចេញសេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ ស្ដីពី ​សេចក្ដីណែនាំ​អំពីវិធានការ​បន្ថែម​ ដើម្បី​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់​ៗ នៃសេដ្ឋកិច្ច​ នៅ​ក្នុង​បរិការណ៍ នៃ​វិបត្តិ ការស្ដារ និង​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ​ក្រោយពី​វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ​១៩ ជុំទី​៧។

    អត្ថបទទាក់ទង