គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    បទអន្តរាគមន៍របស់ទូតតំណាងកម្ពុជាប្រចាំUN ថ្លែងឆ្លើយតបទៅគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបារាំង ដែលបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ |
    បទអន្តរាគមន៍របស់ទូតតំណាងកម្ពុជាប្រចាំUN ថ្លែងឆ្លើយតបទៅគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបារាំង ដែលបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បទអន្តរាគមន៍របស់ទូតតំណាងកម្ពុជាប្រចាំUN ថ្លែងឆ្លើយតបទៅគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបារាំង ដែលបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

    អត្ថបទទាក់ទង