គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព
    គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការចុះបង្រាប និងរឹបអូសផលិតផលក្លែងក្លាយ និងខុសច្បាប់ ជាង៥០០តោន

    គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការចុះបង្រាប និងរឹបអូសផលិតផលក្លែងក្លាយ និងខុសច្បាប់ ជាង៥០០តោន

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |

    គណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់​ មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ដល់សុខភាព និង​សុវត្ថិភាពសង្គម​​ រៀបចំសន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី​ការចុះ​បង្រាប​ និង​រឹបអូស​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​​ និង​ខុសច្បាប់​ ជាង​៥០០តោន​ នៅថ្ងៃទី​១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​។ សូមអានសេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖