គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព
  រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ០៤នាក់បន្ថែមទៀត ជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

  រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ០៤នាក់បន្ថែមទៀត ជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |

  ភ្នំពេញ​៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​បានប្រកាស​រកឃើញករណី​វិជ្ជមាន​វីរុសកូវីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​ ០៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ​​នឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា»​ និងមិន​មានករណីជាសះស្បើយទេ។ សរុបមកដលពេលនេះមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍មានចំនួន ២៣នាក់ហើយ។

  ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ២នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

  ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ២នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |

  ភ្នំពេញ​៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​បានប្រកាស​រកឃើញករណី​វិជ្ជមាន​វីរុសកូវីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​ ០២នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ​​នឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា»​ និងមិន​មានករណីជាសះស្បើយទេ។ សរុបមកដលពេលនេះមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍មានចំនួន ១៩នាក់ហើយ។