គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព
    ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វាស់ស្ទង់​ល្បឿន​អ៊ីនធឺណិត MPTC Speed Test

    ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វាស់ស្ទង់​ល្បឿន​អ៊ីនធឺណិត MPTC Speed Test

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |

    ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលបានសេវាទូរគមនាគមន៍​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ និងលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៃការផ្ដល់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានជាក់លាក់អំពី​ស្ថានភាព​អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បាន​បង្កើត​កម្ម​វិធី​វាស់​ស្ទង់​ល្បឿនអ៊ីនធឺណិត MPTC Speed Test។