គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព
    ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ថា​ ការដាក់​ទណ្ឌ​កម្ម​របស់​ក្រសួង​រតនាគារ​អាមេរិក​មក​លើ​ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ​នៅ​កម្ពុជា​ មិន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការ​ពិត​ទាល់​តែ​សោះ

    ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ថា​ ការដាក់​ទណ្ឌ​កម្ម​របស់​ក្រសួង​រតនាគារ​អាមេរិក​មក​លើ​ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ​នៅ​កម្ពុជា​ មិន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការ​ពិត​ទាល់​តែ​សោះ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |

    សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​៖