គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ពង្រឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ |
  ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ពង្រឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ពង្រឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

  ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ពង្រឹងសកម្មភាព យុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមគោលដៅឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។

   

  អត្ថបទទាក់ទង