គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី១ នៃ​គណៈកម្មការ​អន្តរ​រដ្ឋាភិបាល​អាស៊ាន​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |
  លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី១ នៃ​គណៈកម្មការ​អន្តរ​រដ្ឋាភិបាល​អាស៊ាន​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២ លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី១ នៃ​គណៈកម្មការ​អន្តរ​រដ្ឋាភិបាល​អាស៊ាន​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២

  ភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី១ នៃគណៈកម្មការ​អន្តរ​រដ្ឋាភិបាល​អាស៊ាន​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២ រយៈពេលបីថ្ងៃ នៅភ្នំពេញ ដឹក​នាំ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​។

   

  អត្ថបទទាក់ទង