គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    លទ្ធផល នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម​ បណ្ឌិត​ ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ នៅកម្ពុជា

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ |
    លទ្ធផល នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម​ បណ្ឌិត​ ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ នៅកម្ពុជា លទ្ធផល នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម​ បណ្ឌិត​ ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ នៅកម្ពុជា

    ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម​ ផនខាំ វិផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

    អត្ថបទទាក់ទង