គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  គោលការណ៍ឯកជនភាព

  តើសំឡេងសន្តិភាពជានរណា

  អាសយដ្ឋាននៃវេបសាយរបស់យើងគឺ៖ http://vopcambodia.com។

  តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូល និងហេតុអ្វីយើងប្រមូលវា

  មតិ

  នៅពេលដែលអ្នកទស្សនាបញ្ចេញមតិនៅលើវេបសាយ យើងប្រមូលនូវទិន្នន័យដែលបង្ហាញនៅក្នុងបែបបទបញ្ចេញមតិ រួមជាមួយទាំងអាសយដ្ឋាន IP និងឈ្មោះនៃកម្មវិធីបើកអ៊ិនធឺណិតដើម្បីជាជំនួយដល់ការរុករកស្ប៉ាម។

  អក្សរអនាមិកមួយត្រូវបានបង្កើតពីអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក (ឬហៅម្យ៉ាងទៀតបានថា hash) អាចនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅសេវាកម្ម Gravatar ដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់វាឬទេ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសេវាកម្ម Gravatar អាចរកបាននៅទីនេះ៖ https://automattic.com/privacy/។ បន្ទាប់ពីមតិរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត រូបភាពប្រូហ្វាល់របស់អ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅក្នុងបរិបទនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក។

  មេឌា

  ប្រសិនបើអ្នកអាប់ឡូដរូបភាពណាមួយទៅកាន់វេបសាយនេះ អ្នកគួរចៀសវាងអាប់ឡូដនូវរូបណាដែលមានបង្កប់នូវទិន្នន័យនៃទីតាំង (EXIF GPS)។ អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយនេះអាចដោនឡូដ និងទាញយកទិន្នន័យពីទីតាំងនៃរូបភាពនេះពីលើវេបសាយនេះបានគ្រប់ពេល។

  ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

  ឃុកឃីស

  ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ចេញមតិនៅលើវេបសាយរបស់យើង អ្នកនឹងជ្រើសយកការរក្សាទុកនូវឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានវេបសាយនៅក្នុងឃុកឃីស។ ការនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់អ្នក ដោយអ្នកពុំចាំបាច់បំពេញនូវព៌ត័មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកម្ដងទៀតនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចេញមតិបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ឃុកឃីសនេះនឹងមានអាយុដល់ ១ឆ្នាំ។

  នៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើ យើងនឹងបង្កើតនូវឃុកឃីសមួយចំនួនដើម្បីរក្សានូវព័ត៌មាននៃការចូលប្រើរបស់អ្នកនេះ រួមទាំងជម្រើសនៃការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ផងដែរ។ ឃុកឃីសនៃការចូលប្រើនេះមានអាយុកាល ២ថ្ងៃ និងជម្រើសនៃការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់មានអាយុកាល ១ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយក “ចងចាំខ្ញុំ” នោះឃុកឃីសនៃការចូលប្រើរបស់អ្នកនឹងមានអាយុ ២សប្ដាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីគណនី នោះឃុកឃីសនៃការចូលប្រើនឹងត្រូវលុបចេញ។

  ប្រសិនបើងអ្នកធ្វើការកែ ឬចុះផ្សាយអត្ថបទណាមួយ ឃុកឃីសមួយទៀតនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីបើកអ៊ិនធឺណិតរបស់អ្នក។ ឃុកឃីសនេះ ពុំមានបញ្ចូលនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ និងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពី ID នៃប្រកាសរបស់អត្ថបទដែលអ្នកបានកែតែប៉ុណ្ណោះ។ វានឹងត្រូវលុបវិញពេលហួសពី ១ថ្ងៃ។

  មាតិកាដែលបានភ្ជាប់មកពីវេបសាយដទៃ

  អត្ថបទនានានៅក្នុងវេបសាយនេះអាចនឹងមាននូវមាតិកាបង្កប់ (ឧទាហរណ៍ដូចជា វីដេអូ រូបភាព កម្រងអត្ថបទ ។ល។)។ មាតិកាបង្កប់ពីវេបសាយផ្សេងទៀតមានភាពដូចគ្នានឹងរបៀបដែលអ្នកទស្សនា ចូលមើលវេបសាយផ្សេងទៀតដែរ។

  វេបសាយទាំងនេះអាចនឹងប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្នក ដោយប្រើឃុកឃីស ដោយភ្ជាប់នូវកូដសម្រាប់តាមដានបន្ថែមពីភាគីទី៣ និងកត់ត្រានូវរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកដោយប្រើមាតិកាដែលបានភ្ជាប់នោះ ដោយមានបញ្ចូលទាំងការកត់ត្រាសកម្មភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងមាតិកានោះ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនី និងបានចូលប្រើក្នុងវេបសាយនោះ។

  រយៈពេលដែលយើងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក

  ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចេញមតិ មតិទាំងនោះ និងទិន្នន័យមេតារបស់វានឹងត្រូវរក្សាទុកជារៀងរហូត។ ធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចស្គាល់ និងអនុម័តបាននូវរាល់ការបញ្ចេញមតិតប ក្រោយៗមកទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជំនួសឲ្យការបង្កកពួកវាទៅក្នុងបញ្ជីរង់ចាំសម្រាប់ការពិនិត្យ។

  សម្រាប់អ្នកប្រើដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើវេបសាយរបស់យើង (ប្រសិនបើមាន) យើងក៏រក្សាទុកផងដែរនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យនៅលើទំព័រព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើទាំងអស់អាចមើល កែប្រែ ឬក៏លុបនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានគ្រប់ពេលវេលា (លើកលែងតែចំណុចមួយដែលថាគេពុំអាចប្ដូរឈ្មោះសម្រាប់ចូលប្រើបានទេ)។ អ្នកអភិបាលគេហទំព័រអាចមើល ឬក៏កែប្រែនូវព័ត៌មានទាំងនោះផងដែរ។

  សិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលអ្នកមានលើទិន្នន័យរបស់អ្នក

  ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីមួយនៅលើវេបសាយនេះ ឬមួយអ្នកធ្លាប់បានបញ្ចេញមតិពីមុន អ្នកអាចស្នើសុំឲ្យមានការនាំចេញនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងបានរក្សាទុក ដោយរួមបញ្ចូលទាំងទិន្នន័យនានាដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យយើង។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឲ្យយើងធ្វើការលុបនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមាននៅយើងផងដែរ។ នេះមិនរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យណាមួយដែលយើងមានកាតព្វកិច្ចរក្សាទុកសម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាល ច្បាប់ ឬសន្តិសុខឡើយ។

  ទីដែលយើងបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅ

  មតិរបស់អ្នកអានអាចនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមរយៈសេវាកម្មរុករកស្ប៉ាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

   

  Who we are

  Our website address is: https://vopcambodia.com.

  What personal data we collect and why we collect it

  Comments

  When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

  An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

  Media

  If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

  Contact forms

  Cookies

  If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

  If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

  When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

  If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

  Embedded content from other websites

  Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

  These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

  Analytics

  Who we share your data with

  How long we retain your data

  If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

  For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

  What rights you have over your data

  If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

  Where we send your data

  Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.