គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំណត់យកថ្ងៃទី០១មេសា២០២៣ ជាកាលបរិច្ឆេទធ្វើជំរឿនកសិកម្ម នៅកម្ពុជា

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |
  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំណត់យកថ្ងៃទី០១មេសា២០២៣ ជាកាលបរិច្ឆេទធ្វើជំរឿនកសិកម្ម នៅកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំណត់យកថ្ងៃទី០១មេសា២០២៣ ជាកាលបរិច្ឆេទធ្វើជំរឿនកសិកម្ម នៅកម្ពុជា

  ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់យកថ្ងៃទី០១ មេសា ឆ្នាំ២០២៣ ជា​ការ​បរិច្ឆេទ​ធ្វើ​ជំរឿន​កសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣។ ការធ្វើជំរឿនកសិកម្ម គឺសំដៅ​ដល់​ការ​ប្រមូលទិន្នន័យ អំពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​គ្រប់​ប្រភេទ​ ជលផល និងវារីវប្បកម្មក្នុងរយៈពេលយោងជាក់លាក់។

  យោងតាមមាត្រា១បានបញ្ជាក់ថា​ អនុក្រឹត្យនេះការកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទ ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃជំរឿន​កសិកម្ម​នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣ ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ផ្នែកក្នុ​ងវិស័យ​កសិកម្ម និងធ្វើជាទិន្នន័យមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និង​អ្នក​រៀបចំ​គោល​នយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការសកម្មភាព និងគម្រោងនានា សំដៅពង្រឹង និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រព័ន្ធស្ថិតិកសិកម្ម ដើម្បីជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច។

  អនុក្រឹត្យនេះមាន​វិសាលភាព​អនុវត្ត​លើ​គ្រប់ការកាន់កាប់ផលិតកម្មកសិកម្ម និងអ្នកកាន់​កាប់​ផលិត​កម្ម​កសិកម្ម​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា។

   

  ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
  អត្ថបទទាក់ទង