គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ច្បាប់ស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗរបស់ជាតិ ត្រូវបាន​ព្រះមហាក្សត្រ ឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ |
    ច្បាប់ស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗរបស់ជាតិ ត្រូវបាន​ព្រះមហាក្សត្រ ឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ ច្បាប់ស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗរបស់ជាតិ ត្រូវបាន​ព្រះមហាក្សត្រ ឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ

    ភ្នំពេញ៖ ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗរបស់ជាតិចំនួន ៤ រូប មានប្រធានព្រឹទ្ធសភា ប្រធានរដ្ឋាសភា នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ត្រូវបានព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ឡាយព្រះហស្ថលេខា ដាក់ឲ្យប្រើជាផ្លូវការហើយ កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។

    អត្ថបទទាក់ទង