គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនពលរដ្ឋអាយុពី៦ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ក្រោយពីការប្រកាសបិទយុទ្ធនាចាក់ជុំទី១

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ |
    សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនពលរដ្ឋអាយុពី៦ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ក្រោយពីការប្រកាសបិទយុទ្ធនាចាក់ជុំទី១ សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនពលរដ្ឋអាយុពី៦ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ក្រោយពីការប្រកាសបិទយុទ្ធនាចាក់ជុំទី១

    ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់កុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ក្រោយពីការប្រកាសបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជុំទី១។

    អត្ថបទទាក់ទង