គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្តីណែនាំស្ដីពីវិធានការសុវត្ថិភាព និងសុខភាពសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ |
    សេចក្តីណែនាំស្ដីពីវិធានការសុវត្ថិភាព និងសុខភាពសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១) សេចក្តីណែនាំស្ដីពីវិធានការសុវត្ថិភាព និងសុខភាពសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)

    ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំទាក់ទងនឹងការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រធម្យមសិក្សាបឋមភូមិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

    អត្ថបទទាក់ទង