គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្ដីសម្រេច​ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីរៀបមង្គលការ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗទៀត នៅភ្នំពេញ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ |
    សេចក្ដីសម្រេច​ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីរៀបមង្គលការ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗទៀត នៅភ្នំពេញ សេចក្ដីសម្រេច​ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីរៀបមង្គលការ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗទៀត នៅភ្នំពេញ

    ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីរៀបមង្គលការ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗទៀត នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើន២០០នាក់ ក្នុងមួយកម្មវិធី។

    អត្ថបទទាក់ទង