គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស៖ សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ មិនមែនជាសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការរើសអើង នាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើម ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងអំពើហឹង្សានោះឡើយ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |
    អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស៖ សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ មិនមែនជាសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការរើសអើង នាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើម ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងអំពើហឹង្សានោះឡើយ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស៖ សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ មិនមែនជាសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការរើសអើង នាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើម ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងអំពើហឹង្សានោះឡើយ

    សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការណ៍អន្តរជាតិ

    អត្ថបទទាក់ទង