គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំបន្ថែមពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការ​គ្រប់គ្រង ថែនាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ |
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំបន្ថែមពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការ​គ្រប់គ្រង ថែនាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំបន្ថែមពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការ​គ្រប់គ្រង ថែនាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ

  សេចក្ដីណែនាំបន្ថែមរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជាធានីភ្នំពេញ។

   

  អត្ថបទទាក់ទង