គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ៤រូបទៀត ព្រមទទួលយកប្រាក់បំណាច់បញ្ចក់កិច្ចសន្យាការងារពីក្រុមហ៊ុន

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ |
    អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ៤រូបទៀត ព្រមទទួលយកប្រាក់បំណាច់បញ្ចក់កិច្ចសន្យាការងារពីក្រុមហ៊ុន អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ៤រូបទៀត ព្រមទទួលយកប្រាក់បំណាច់បញ្ចក់កិច្ចសន្យាការងារពីក្រុមហ៊ុន

    គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ មានអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ចំនួន ៤រូបបន្ថែមទៀត ក្នុងចំណោមអតីតបុគ្គលិកដែលមិនទាន់ឯកភាពទទួលយកការទូទាត់ប្រាក់បំណាចើបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ បានមកទទួលយកដំណោះស្រាយតាមរយៈការធ្វើលិខិតព្រមព្រៀងទទួលយកប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារពីក្រុមហ៊ុនរួចហើយ។សូមជំរាបជូនថា មកដល់ពេលនេះ មានអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន ២០៥រូបហើយ ក្នុងចំណោម៣៧៣រូប បានយល់ព្រមទទួលយកការទូទាត់នូវប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអតីតបុគ្គលិកដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងនៅត្រឹម ១៦៨រូប។

    អត្ថបទទាក់ទង