គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្ដី​ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​គណៈ​កម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​កិច្ច​ការ​នារី​ និង​កុមារ​ឃុំ​-សង្កាត់

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |
  ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្ដី​ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​គណៈ​កម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​កិច្ច​ការ​នារី​ និង​កុមារ​ឃុំ​-សង្កាត់ ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្ដី​ប្រកាស​ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​គណៈ​កម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​កិច្ច​ការ​នារី​ និង​កុមារ​ឃុំ​-សង្កាត់

  ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ចេញ​ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​ និ​ងការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មាធិការ ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចកា​រនារី​ និង​កុមារ​ឃុំ ​សង្កាត់៕

  សូមអានសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួង​មហាផ្ទៃខាងក្រោម៖

   

  អត្ថបទទាក់ទង