គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ណែនាំវិធានការបន្ថែម​ ដើម្បីបន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់ៗ​ នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ |
    រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ណែនាំវិធានការបន្ថែម​ ដើម្បីបន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់ៗ​ នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ណែនាំវិធានការបន្ថែម​ ដើម្បីបន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់ៗ​ នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​

    សេចក្ដីណែនាំ​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ អំពី​វិធានការ​បន្ថែម​ ដើម្បីបន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើវិស័យ​សំខាន់ៗ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ នៅក្នុង​បរិការណ៍​នៃវិបត្តិ​ និ​ងការស្ដារ និង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ ក្រោយ​ពី​វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩

    អត្ថបទទាក់ទង