គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួង​សុខាភិបាល​ណែនាំបន្ថែមពីការ​​ពង្រឹង​​ការ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​នៅ​តាម​ផ្ទះ និង​នៅមណ្ឌល​ចត្តាឡីស័ក ដើម្បី​ការពារការចម្លង​វីរុសកូវីដ១៩​ ក្នុង​សហគមន៍

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួង​សុខាភិបាល​ណែនាំបន្ថែមពីការ​​ពង្រឹង​​ការ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​នៅ​តាម​ផ្ទះ និង​នៅមណ្ឌល​ចត្តាឡីស័ក ដើម្បី​ការពារការចម្លង​វីរុសកូវីដ១៩​ ក្នុង​សហគមន៍ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ណែនាំបន្ថែមពីការ​​ពង្រឹង​​ការ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​នៅ​តាម​ផ្ទះ និង​នៅមណ្ឌល​ចត្តាឡីស័ក ដើម្បី​ការពារការចម្លង​វីរុសកូវីដ១៩​ ក្នុង​សហគមន៍

    អត្ថបទទាក់ទង