គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី៨តុលា​ គ.ជ.ប ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹងចំនួន​ ៨បណ្ដឹង​ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ |
    គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី៨តុលា​ គ.ជ.ប ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹងចំនួន​ ៨បណ្ដឹង​ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី៨តុលា​ គ.ជ.ប ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹងចំនួន​ ៨បណ្ដឹង​ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

    សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង និងសភាពការណ៍សន្តិសុខ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

    អត្ថបទទាក់ទង