គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្ដីណែនាំក្រើនរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការឆ្លើយតបនៅពេលទឹកជំនន់

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ |
    សេចក្ដីណែនាំក្រើនរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការឆ្លើយតបនៅពេលទឹកជំនន់ សេចក្ដីណែនាំក្រើនរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការឆ្លើយតបនៅពេលទឹកជំនន់

    អត្ថបទទាក់ទង