គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  Cambodia Top Diplomat: 3 November Incident Could Not Diminish Good Intentions of Hungarian Foreign Minister’s Visit

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
  Cambodia Top Diplomat: 3 November Incident Could Not Diminish Good Intentions of Hungarian Foreign Minister’s Visit Cambodia Top Diplomat: 3 November Incident Could Not Diminish Good Intentions of Hungarian Foreign Minister’s Visit

  While puting himself in quaratine at home, Cambodian Foreign Minister Prak Sokhonn posted on his Facebook page on Thursday that the incident of “November 3” event could not diminish the good intentions of the Hungarian Foreign Minister’s visit.

  Minister Prak Sokhonn said his health is in good condition, while his second test was negative.

  “[3 November] incident could not diminish the good intentions, the dignity, and the deep friendship of Szijjártó’s visit, which has brought benefits to bilateral relations,” Sokhonn said.

  The minister continued: “Péter Szijjártó becomes popular on social media in Cambodia. There have been mixed reactions on his visit to Phnom Penh. However, it must not be forgotten that Szijjártó, the foreign minister of one of the EU member states, has always dared to stand up for justice for Cambodia.”

  “He is a vocal advocate against any interferences in Cambodia’s internal affairs. He is a protester against EU’s EBA partial withdrawal from Cambodia,” Minister Sokhonn underlined.

  Péter Szijjártó had tested positive for COVID19 on 4 November 2020 in Bangkok after concluding the official visit to Cambodia. Fresh News

   

  អត្ថបទទាក់ទង