គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវ​ច្បាប់​ចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលសម្លាប់មេរោគ និងម៉ាស គ្មានគុណភាព ឲ្យពលរដ្ឋ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវ​ច្បាប់​ចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលសម្លាប់មេរោគ និងម៉ាស គ្មានគុណភាព ឲ្យពលរដ្ឋ ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវ​ច្បាប់​ចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលសម្លាប់មេរោគ និងម៉ាស គ្មានគុណភាព ឲ្យពលរដ្ឋ

    អត្ថបទទាក់ទង