គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្ដីថ្លែងការរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនតូច ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
    សេចក្ដីថ្លែងការរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនតូច ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា សេចក្ដីថ្លែងការរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនតូច ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា

    អត្ថបទទាក់ទង