គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    [វីដេអូ] អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថា អយ្យការ និងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់មានកាតព្វកិច្ចបំផ្លាញ និង កម្ទេចចោលនូវសកម្មភាពធ្វើរដ្ឋប្រហារ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
    [វីដេអូ] អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថា អយ្យការ និងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់មានកាតព្វកិច្ចបំផ្លាញ និង កម្ទេចចោលនូវសកម្មភាពធ្វើរដ្ឋប្រហារ [វីដេអូ] អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថា អយ្យការ និងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់មានកាតព្វកិច្ចបំផ្លាញ និង កម្ទេចចោលនូវសកម្មភាពធ្វើរដ្ឋប្រហារ

    អត្ថបទទាក់ទង