គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សារសំឡេងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាប អំពីការដាក់ចេញវិធាន​ការ​បន្ថែម​នានា​ជុំវិញ​«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា» (ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០)

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
    សារសំឡេងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាប អំពីការដាក់ចេញវិធាន​ការ​បន្ថែម​នានា​ជុំវិញ​«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា» (ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០) សារសំឡេងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាប អំពីការដាក់ចេញវិធាន​ការ​បន្ថែម​នានា​ជុំវិញ​«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា» (ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០)

    អត្ថបទទាក់ទង